« Se fler artiklar här


- 14 kesäkuu, 2021


Kom igång med OvuSense

Så här använder du OvuSense för att följa och förutse din ägglossning och få bättre förståelse för din fertilitetscykel.

Varje natt när du går lägger dig sätter du in OvuSense-sensorn i vaginan och har den där över natten. Sensorn mäter sedan din kärntemperatur var femte minut. Det skickas inga radiovågor inifrån din kropp, den helt säker. När du vaknar tar du bort sensorn och rengör den med varmt vatten och tvål innan du laddar över data till din OvuSense-app i din smarttelefon.

 

Genom att använda aktuell data utifrån din cykel så förutser OvuSense ägglossningen upp till 24 timmar innan den sker, även om du har oregelbunden ägglossning.

 

Under den första cykeln som du använder OvuSense kommer den att fokusera på att bekräfta ägglossningen. Det tar tid att börja bygga en bild av din cykel, så fortsätt att använda sensorn även om du ännu inte ser någon indikation på ägglossning.

 

Allt eftersom din cykel fortskrider kommer appen att registrera en datapunkt för varje natt som sensorn används i ett diagram och uppdatera dig om nuvarande fertilitetsstatus. Varje aktuell bild för cykeln visar temperaturskalan och värdet för den senast nattliga registrerade kärntemperaturen.

 

När dina diagram uppdateras visar temperaturkurvan den relativa nivån av progesteron, som ger en bild av ditt fertila fönster och en bekräftelse av din ägglossning i realtid.

 

Identifiera ägglossningen
Eftersom kliniska studier har visat att en ihållande temperaturökning är kopplad till ägglossning, letar OvuSense efter den kontinuerliga ökningen i din genomsnittliga kärntemperatur för att identifiera ägglossningen. När OvuSense spårar två eller tre dagar där temperaturen har stigit enligt ett visst mönster kommer ett grönt skuggat ”ägglossningsfönster” att markeras i ditt diagram i appen. Ägglossningsfönstret startar en dag före ägglossningen och fortsätter till två dagar efter ägglossningen. En blå linje används för att markera det förutsagda datumet för ägglossningen. När du efter en tid har lärt känna din cykel bör du kunna se början på uppgången innan du får en förutsägelse från OvuSense. OvuSense kommer sedan att bekräfta det datum då du hade ägglossning tre till fyra dagar efter att den skedde.

 

Ditt fertila fönster
Om ägglossningen har identifierats kommer OvuSense att jobba för att förutsäga ditt fertila fönster under nästa och kommande cykler. Ditt fertila fönster är hela åtta dagar då du med störst sannolik kan bli befruktad, med början fem dagar före ägglossningen till två dagar efter. OvuSense kommer att skicka meddelade till dig om ditt kommande fönster, så då du/ni kan planera för att göra barn med störst möjlighet till graviditet. Om ägglossningen inte upptäcktes i någon av de tidigare uppmätta cyklerna, så säger OvuSense helt enkelt att ägglossningen ännu inte har upptäckts.

 

Förstå din cykel
Vanliga menstruationscykler kan sträcka sig från 15 till 45 dagar, men för kvinnor med
PCOS, polycystiska äggstockar (PCO) och minskad äggsreserv kan cyklerna vara längre. Eftersom studier har visat att endast cirka 30 procent av kvinnorna har ägglossning på dag 14 i sin cykel kan OvuSense upptäcka om du har tidig, sen eller oregelbunden ägglossning i din cykel, vilket inte alls är ovanligt. Eftersom menstruation tenderar att vara från två till sju dagar, bör du ange den första dagen som startdatum för din cykel.

Källa: OvuSense

Se filmen – så här fungerar OvuSense.
Viesti on lähetetty!