• CardioSignal

    Rädda livet med bara
    en minut per dag

CardioSignal kan rädda ditt liv

Rädda livet med bara en minut per dag. CardioSignal-appen kan detektera förmaksflimmer, den vanligaste hjärtrytmrubbningen. Allt som krävs är en smarttelefon. Inga andra enheter behövs.


Säkerhet och sinnesfrid

Med CardioSignal-appen går det att detektera förmaksflimmer med en 60-sekundersanalys, var du än befinner dig. Du får resultatet omedelbart och behöver inte oroa dig för ditt tillstånd. Om förmaksflimmer detekteras ska du kontakta läkare omedelbart för att få rätt behandling.

Hur fungerar det?

Moderna smarttelefoner har inbyggda och känsliga rörelsesensorer. CardioSignal-appen använder dessa sensorer för att detektera bröstkorgens mikrorörelser som orsakas av hjärtat. Appen samlar in sensordata i 60 sekunder och skickar dem till CardioSignal-molntjänsten för analys. Resultatet tillgängliggörs automatiskt och direkt.

CardioSignal-metoden är patenterad och det är kliniskt bevisat att den detekterar förmaksflimmer med 96 % noggrannhet. CardioSignal är en certifierad medicinteknisk CE IIa-klassenhet i kategorin diagnostiska enheter.

Nu i samarbete med

Fler produkter

AioCare
Övervakar och behandlar lungsjukdomar
Binah.ai
Videobaserad hälso- och friskvårdsapp
Ellcie Healthy
Smarta glasögon som förutser din hälsa
ExSeed
Kvalitetstest av spermier och manlig fertilitet
OvuSense™
Övervakning av fertilitet och ägglossning
TestCard
Urintest för hemmabruk

Meddelande skickat!