Om VirtualLab

VirtualLab AB är en nordisk distributör av digitala självtester. Våra preventiva initiativ, skapar tidig sjukdomsupptäckt samt möjliggör effektiva uppföljningsmöjligheter. Våra huvudområden idag är: diabetes, onkologi, KOL/astma, fertilitet samt ögon.

I Sverige är endast 3% av den offentliga vårdens budget inriktad på preventiva åtgärder. Det är inte ett hållbart sätt att arbeta på och det leder till ett enormt slöseri. VirtualLab grundades utifrån en stark övertygelse att proaktivitet är mycket mer effekt och mycket billigare än reaktivitet.


Trots att det är vedertagen kunskap att förebyggande vård ger bättre resultat på lång sikt är det en stor utmaning för samhället att ställa om vården. Vårdens budget har historiskt varit fullt fokuserad på att vårda personer genom ett fysiskt besök i ett reaktivt tillstånd.

Att arbeta med förebyggande hälsa pekas i en rad forskningsrapporter ut som en viktig del för att forma framtidens vård. Det som efterfrågas är ökat fokus på prevention och tidiga interventioner. Det ökade nyttjandet av digitala vårdbesök påskyndar utvecklingen och kommer att leda till en ny struktur för hur vård skall bedrivas.

Att skapa digitala flöden för att öka den tidiga upptäckten av sjukdom och att monitorera redan sjuka för att skapa bästa möjliga vård, är vårt bolags affärsidé och det som genomsyrar alla våra initiativ.

VirtualLab hjälper vårdaktörer genom att erbjuda innovativa, medicintekniska och digitala verktyg som kan användas för att skapa en effektiv, proaktiv och förebyggande vård.

Meddelande skickat!