VirtualLab och TestCard samarbetar med Hälsoportalen i kampanj mot diabetes

Hälsoportalen har lanserat en kampanj kring diabetes. Syftet är att sprida kunskap om sjukdomen och om de hjälpmedel som finns för diabetiker idag. Kampanjen vill också skapa uppmärksamhet kring behovet av information och forskning kring diabetes för att kunna förebygga och minska antalet fall, av olika typer av diabetes, som upptäcks varje år.   VirtualLabs… Läs mer »

Meddelande skickat!