« Se fler artiklar här


- 14 juni, 2021


Digitalt självtest mäter spermakvalitet med mobiltelefonen

När det gäller svårigheter att bli gravid hamnar fokus lätt på kvinnans fertilitet. Men vid ofrivillig barnlöshet är mannens spermier minst en lika en viktig faktor. Med testlabbet i mobiltelefonen vill Exseed Health, och VirtualLab som återförsäljare i Sverige, göra det enkelt för män att testa sin sperma och hjälpa dem att förbättra kvalitén genom olika livsstilsprogram.

 

10 till 15 procent av svenska par drabbas av ofrivillig barnlöshet och för de flesta finns hjälp att få så att de kan bli gravida. I ungefär 40 procent av fallen beror barnlösheten på mannens spermier. Samtidigt finns en tendens bland män att inte testa sin spermiekvalitet i tillräcklig utsträckning.

 

– Ofta är det för lite fokus på manlig fertilitet eftersom det kan finnas ett stigma förknippat med att testa sin spermiekvalitet. Det finns inte sällan ett motstånd bland män att söka professionell hjälp, säger Roger Mellin, styrelseordförande för VirtualLab som distribuerar självtestet Exseed Health i Sverige.

 

Nyligen har MediCheck, specialistläkare online, köpt in självtestet för att använda inom sitt fertilitetsprogram.

 

Enkelt självtest hemma
Med Exseed Health kan män testa sina spermier i lugn och ro hemma och slipper besöka en klinik, vilket kan vara mentalt påfrestande för många.

 

Det digitala självtestet innehåller en smartphone-app och ett testkit med ett litet mikroskop där mannen placerar sitt spermaprov. Sedan använder han mobiltelefonens kamera för att spela in en video och få ett ett snabbt svar om spermiernas status direkt i mobilappen. Utifrån analysen får användaren också råd och tips om hur han kan förbättra sin spermiekvalitet genom kost- och livsstilsförändringar.

 

– Många tror att dålig spermiekvalitet är en dom och det inte finns något att göra. Men män kan höja sin spermiekvalitet genom att ändra sin livsstil, till exempel minska intag av alkohol, sluta röka eller minska i vikt. Exseed Health hjälper till att inspirera till de förändringarna över tid, säger Roger Mellin.

 

Digital teknik naturlig hjälp
Den digitala tekniken och ändrade attityder bland yngre män bidrar till att par i allt högre grad gör graviditetsresan tillsammans för att övervinna hinder.

 

– Nästan alla par som nu försöker bli gravida har vuxit upp med mobiltelefoner och använder alla möjliga hjälpmedel online för att förstå och lära känna sin hälsa. Det är också ett slags generationsskifte i parrelationer där män idag är mer benägna att aktivt vara med och lösa problem tillsammans med partnern när de vill skaffa barn. I det sammanhanget är Exseed health ett smidigt sätt för män att få koll på sin fertilitet.
Meddelande skickat!