« Se fler artiklar här


- 14 juni, 2021


Framtidens vård och omsorg är hemma

Framtidens vård och omsorg kommer allt mer att ske hemma. Det är ingen gissning, utan en nödvändighet för att vi ska klara att leverera vård och omsorg på lika villkor.

 

Såväl demografiska som tekniska faktorer driver utvecklingen.

 

Runt 2028 beräknas vi vara 11 miljoner människor i Sverige. Andelen som är över 80 år beräknas vara 255 000 fler än idag vilket är en ökning med 50 procent (SCB).

 

Att vi lever allt längre är såklart positivt, så länge vi mår bra.

 

Men med vår ökade livslängd följer också fler åldersrelaterade sjukdomar och ett ökat behov av vård om omsorg. Redan nu är det tufft att hitta personal inom många regioner och kommuner och det kommer att bli ännu svårare framöver, samtidigt som vi blir fler och fler i behov av omsorg.

 

Digitaliseringen accelererar

Parallellt sker en enorm teknisk och digital utveckling inom alla områden i samhället som fullständigt förändrar hur vi lever och tar del av kommersiella och offentliga tjänster. Saker som vi tidigare gick till banken för att göra, till skattekontoret eller till affären sköter vi uppkopplat hemifrån eller där vi för tillfället råkar befinna oss. Vi kan även besöka doktorn den vägen numer. Den digitala framtiden är redan här kommer att accelerera med ett utrullat 5G-nät och en större andel fiber in i våra hem.

 

För vården är det därför avgörande att påskynda sin digitala omställning och bygga en fungerande digifysisk verksamhet och vårdgivning som ger förutsättningar för en effektiv, jämlik och likvärdig vård över hela landet utifrån demografiska förutsättningar och vårdtagares behov och förväntningar.

 

Självtester och möjlighet till egenvård

Det handlar också om möjligheten arbeta mer förebyggande än idag och i högre grad förhindra att ohälsa uppstår överhuvudtaget. Att motverka att sjukdomar och skador genom beteendeförändringar och digitala möjligheter, som till exempel hälsoprogram, medicinska hjälpmedel, digifysiska självtester och möjligheter till egenvård. Det handlar också om att förbättra och underlätta för dem som har kroniska sjukdomar där många med fördel kan behandlas hemifrån.

 

Sjukhuset flyttar hem till dig

En av de mest kända förespråkarna globalt för en ökad grad av sjuk- och hälsovård hemifrån är Niels van Namen, holländsk futurist inom hälsovård med bakgrund inom logistik och distribution.

 

I sitt föredrag hos TED talk (se film) redogör han för sina tankar. Han ställer sig frågan varför de flesta människor inte tycker om att besöka eller vara på sjukhus. Är det maten, lukten, parkeringsvårigheterna, rädsla för det oväntade eller de långa väntetiderna frågar han sig?

Han pekar på att patienter kan behöva resa långt för att överhuvudtaget kunna ta sig till sitt närmaste sjukhus och att många faktiskt blir mer sjuka av att vara där, på grund av att smittorisken. Han menar också att sjukvårdspersonalen är för få till antalet vilket leder till stress och utmattningssyndrom hos anställda. En tes som absolut har bäring även i Sverige där vårdpersonal redan innan coronapandemins utbrott var den yrkesgrupp med mest stressrelaterade sjukskrivningar (Dagens Nyheter).

 

Enklare för kroniska patienter

Niels van Namen menar att 46 procent av patienterna på sjukhus idag skulle kunna skötas hemifrån, i synnerhet de med kroniska sjukdomar. Många av dem skulle inte behöva åka flera gånger i veckan till sjukhus och spendera sin tid där enligt honom.

 

Om utgångspunkten istället var att sköta patienterna hemifrån när det är möjligt skulle livskvaliteten öka för de som behöver vården samtidigt som den troligtvis skulle bli billigare för vårdgivaren. De tekniska förutsättningarna för kroniska patienter att göra tester hemifrån finns redan idag. Och läkemedel, säger Namen, kan levereras till patienternas hem där också provtagningar och många typer av behandlingar kan utföras och övervakas på distans eller genom hemvård. Det skulle minska stress och ångest hos patienterna och öka möjligheten att leva så fritt som möjligt oavsett sjukdom eller diagnos.

 

Den framtiden är förhoppningsvis närmare än vi tror.

 

Se Niels van Namens Ted talk här i blogginlägget
Meddelande skickat!