Medarbeider

Vi är ett team av kunniga entreprenörer med mångårig erfarenhet från global läkemedels- och medicinteknisk industri, vård- och omsorgssektorn och försäljning. Vi har en bevisad erfarenhet av att bygga varaktiga lösningar som kopplar samman produktägare och vårdgivare.

Roger Mellin

CEO/Co-founder

+46 70 557 59 26

roger@virtuallab.se

Thomas af Bjur

Vice CEO/Co-founder

+46 70 771 61 51

thomas@virtuallab.se

Melding sendt!