Om VirtualLab

VirtualLab AB er en nordisk distributør av digitale selvtester. Våre forebyggende tiltak fører til tidlig oppdagelse av sykdom og muliggjør effektiv oppfølging. Våre hovedområder i dag er: diabetes, onkologi, KOLS/astma, fertilitet og øyne.

I Sverige er bare 3 prosent av det offentlige helsebudsjettet rettet mot forebyggende tiltak. Det er ikke en bærekraftig måte å jobbe på, og det fører til et enormt sløseri. VirtualLab ble grunnlagt ut fra en sterk overbevisning om at en proaktiv tilnærming har mye større effekt og er mye billigere enn reaktivitet.


Selv om det er vedtatt kunnskap at forebygging gir bedre resultater på lang sikt, er det en stor utfordring for samfunnet å omstille helsevesenet. Helsevesenets budsjett har historisk hatt fullt fokus på å pleie mennesker gjennom fysisk besøk i en reaktiv tilstand.

Å jobbe med forebyggende helse pekes i SKRs økonomirapport og andre rapporter ut som en viktig del av fremtidens helsevesen, og man etterspør økt fokus på forebygging og tidlig intervensjon. Vi kan også se en enorm økning i digitale helsebesøk, noe som vil føre til en ny struktur for hvordan helsetjenesten skal drives.

Forretningsideen bak vår virksomhet er å skape digitale strømmer, både for kroniske pasienter og på forbrukernivå, for å øke tidlig oppdagelse av sykdom og for overvåking av allerede syke for å gi best mulig helsetjenester. Dette gjennomsyrer alle initiativene våre.

Vi hjelper helseaktører ved å tilby innovative, medisintekniske og digitale verktøy som kan brukes til å skape en effektiv, proaktiv og forebyggende helsetjeneste.

Melding sendt!