Vår visjon

Vi skal, med fokus på kvalitet, effektivt utvikle helsetjenestens behandlingskjeder. Våre produkter skal integreres tidlig i sykdomsforløpet for å muliggjøre forebygging samtidig med opprettholdelse av en aktiv livsstil, for derved å redusere følgekomplikasjoner for kronisk syke.
Vi ønsker å bidra til best mulige helsetjenester for å øke tidlig oppdagelse av sykdom og for å overvåke allerede syke. Derfor jobber vi aktivt sammen med våre kunder for å fremstille rasjonelle og kundespesifikke prosessløsninger for å utvikle effektive digitale helsetjenester.

Vi satsar på innovation, vi lyssnar på verksamheten och är lyhörda för vårdens behov. Vi vårdar relationerna med våra leverantörer för att tillhandahålla och leverera nya lösningar med målet att bidra till att Sverige ska erbjuda världens bästa digitala vård.

Vi tror på en ansvarlig virksomhet som skaper lønnsom vekst i samklang med miljømessig bærekraft og et stort samfunnsansvar, der fokus er på alles rett til å være en del av samfunnet og få et likeverdig helsetilbud.

Melding sendt!