Vår visjon

Vi skal, med fokus på kvalitet, effektivt utvikle helsetjenestens behandlingskjeder. Våre produkter skal integreres tidlig i sykdomsforløpet for å muliggjøre forebygging samtidig med opprettholdelse av en aktiv livsstil, for derved å redusere følgekomplikasjoner for kronisk syke.

Vår misjon


Vi ønsker å bidra til best mulige helsetjenester for å øke tidlig oppdagelse av sykdom og for å overvåke allerede syke. Derfor jobber vi aktivt sammen med våre kunder for å fremstille rasjonelle og kundespesifikke prosessløsninger for å utvikle effektive digitale helsetjenester.

Vi satser på innovasjon, vi lytter til virksomheten og er lydhøre for helsetjenestens behov. Vi pleier relasjonene med leverandørene våre for å tilby og levere nye løsninger med det mål at Sverige skal ha verdens beste digitale helsetjeneste i 2025.

Vi tror på en ansvarlig virksomhet som skaper lønnsom vekst i samklang med miljømessig bærekraft og et stort samfunnsansvar, der fokus er på alles rett til å være en del av samfunnet og få et likeverdig helsetilbud.

Melding sendt!