« Se fler artiklar här


- 14 juni, 2021


TestCard en del av en hälso- och vårdrevolution genom självtester

Den högteknologiska medicin- och diagnostikutvecklingen går snabbt framåt. Med corona-pandemin har det också vuxit fram en växande efterfrågan på att kunna testa sig hemma och testa sig snabbt. TestCard, som vi på VirtualLab distribuerar inom Norden, är en lösning som möter det behovet och som möjliggör säkra tester i hemmiljö genom en mobilapp och ett testkitt i form av ett vykort med en uppsättning testremsor för urintest.

 

Diagnos hemifrån vid ett tillfälle som passar dig

TestCard är ett lättanvänt urintest som kan användas för att diagnostisera en rad medicinska tillstånd hemma. Den första produkten som nu rullas ut är ett självtest för urinvägsinfektion.

 

Utgångspunkten för grundarna av TestCard är att göra testningen mer exakt och mer tillgänglig i ett globalt perspektiv. Testkittets möjlighet att noggrant och kostnadseffektivt hjälpa människor att diagnostisera sig hemma istället för att åka till en vårdcentral eller sjukhus skapar stora möjligheter för effektivare vårdkedjor och snabbare hjälp för vårdtagarna.

 

Minska trycket på sjukvårdssystemet

För trots att vi har blivit många fler människor som använder sjukvårdsystemen de senaste 50 åren har inte sättet vi tar del av vården förändrats nämnvärt. Många av oss går fortfarande till en vårdcentral när vi ska testa oss eller när vi behöver träffa en läkare. Det är varken skalbart eller hållbart i längden, vi behöver i allt högre grad dra nytta av de möjligheter som digitaliseringen medför för att skapa effektiva vårdflöden och använda resurserna på bästa sätt.

 

Det finns absolut ett behov att mötas ansikte mot ansikte för vissa patienter, men inte nödvändigtvis som utgångspunkt för alla patienter. Till exempel diagnosticerar TestCard snabbt en urinvägsinfektion och många som lider av åkomman känner också igen symptomen när de uppstår. Genom att testa sig hemma kan de påskynda eventuell behandling eller avvakta och slipper samtidigt ett onödigt möte med en läkare, som i sin tur innebär att någon annan som är i större behov av det mötet kan få det fortare.

 

Smart verktyg för digitala vårdgivare

TestCard är också ett utmärkt verktyg för digifysiska vårdgivare som kan kombinera det digitala mötet med en patient med en säker och tillförlitlig diagnosticering i hemmet, där resultatet av testet enkelt kan delas digitalt mellan vårdgivare och vårdtagare.

 

Så fungerar Testcard
Meddelande skickat!