« Se fler artiklar här


- 14 juni, 2021


Fallskador växande folkhälsoproblem

Dödsfall och skador som orsakas av fallolyckor är ett växande folkhälsoproblem i Sverige, framför allt bland äldre personer. Ökningen förklaras bland annat av vår ökade livslängd och att vi bor kvar hemma allt längre.

 

Ett vanligt år är det närmare 70 000 svenskar som behöver läggas in på sjukhus för att få vård efter en fallskada. Bland dessa är cirka 50 000 över 65 år. Varje år dör ungefär 1 000 personer av fallolyckor och siffrorna sammantagna gör fallskador till den olyckstyp som leder till flest dödsfall, inläggningar på sjukhus och besök på akutmottagningar av alla olyckstyper.

 

Ålder hög faktor

Kroppens biologiska åldrande påverkar vår balans, styrka, motorik, sensorik och rörlighet. Vår syn förändras och försämras. Olika sjukdomar som demens, Parkinson och stroke påverkar vår förmåga. Även användande av läkemedel kan öka risken att drabbas av fallskador.

 

För en äldre person som faller kan det få stora konsekvenser i och med att kroppen är skörare och inte har samma läkningsförmåga som vid unga år. En typisk skada är till exempel höftfrakturer där medelåldern är 82 år och där kvinnor står för två tredjedelar av skadorna.

 

Kan falla när som helst

En fallolycka kan hända när som helst på året och dygnet, och flertalet olyckor sker på plant underlag inomhus när man är uppe och går. För äldre upp till 85 år är det vanligast att fallolyckan sker i eller nära hemmet. Därefter sker flest olyckor i särskilda boenden och på sjukhus.

 

På särskilda boenden sker också cirka vart tredje fall på natten mellan klockan 21.00 och 06.00, ofta i samband toalettbesök. Orsaker till fallen då kan bero på att det är mörkt och att man kanske har tagit sömn- eller lugnande läkemedel.

 

Oro för den som faller ska bli liggande

När en äldre person faller kan det ske hårt och utan att personen hinner skydda sig överhuvudtaget. Faller personen baklänges, vilket inte är ovanligt, kan huvudet få en hård smäll.

 

Är man är yngre och ramlar klarar man för det mesta av att resa sig igen, om än möjligtvis lite blåslagen. En äldre person blir däremot troligtvis oförmögen att ta sig upp utan hjälp. Då gäller det att ett larm finns till hands, annars kan den som har ramlat få ligga länge på ett kallt golv vilket i sig påverkar hälsotillståndet utöver själva fallet.

 

För den som tidigare har drabbats av en fallskada är risken att bli liggande ensam på golvet en jobb ig tanke att ha med sig i tillvaron.. Detsamma gäller för anhöriga som oftast oroar sig för sina äldre närstående.

 

Glasögon känner av fall

Det finns en rad saker som man kan göra för att säkra hemmet och minimera fallriskerna, bland annat genom att skapa bra belysning med rörelsesensorer, ta bort trösklar, använda halkskydd och mycket mer.

 

Det finns också hjälpmedel och tekniker Idag som kan bidra till att skapa en tryggare tillvaro för den är orolig att drabbas av en fallolycka.

 

Ett sådant exempel är glasögonen Ellcie Healthy som känner av om den som har på sig glasögonen faller omkull. Glasögonen fungerar precis som vanliga glasögon men har också uppkopplade sensorer som mäter fysiologisk data. Det innebär att glasögonen kan var uppkopplade mot en larmcentral eller en anhörig och automatiskt larma om ett fall har sker. På så vis kan hjälp snabbt nå fram till den som har fallit omkull.

 

Det skapar en tryggare känsla både för användaren och dennes anhöriga.

 

Källor: Socialstyrelsen, Kunskapsguiden, MSB
Melding sendt!