Om VirtualLab

VirtualLab AB er en nordisk distributør af digitale selvtest. Vores præventive initiativer giver tidlig sygdomserkendelse samt muliggør effektive opfølgningsmuligheder. Vores hovedområder i dag er: diabetes, onkologi, KOL/astma, fertilitet samt synet.

I Sverige er kun 3 % af den offentlige sundhedssektors budget rettet mod præventive tiltag. Det er ikke en holdbar måde at arbejde på, og det medfører et enormt spild af midler. VirtualLab blev etableret ud fra en stærk overbevisning om, at proaktivitet er meget mere effektivt og meget billigere end reaktivitet.


Til trods for at det er gængs viden, at forebyggende pleje giver bedre resultater på langt sigt, udgør det en stor udfordring for samfundet at omstille plejen. Sundhedssektorens budget har i historisk perspektiv været fuldt fokuseret på at pleje personer ved et fysisk besøg i en reaktiv tilstand.

At arbejde med forebyggende sundhed udpeges i økonomirapporten fra de svenske kommuners forskningsinstitut SKR og i mange andre rapporter som en vigtig del af fremtidens sundhedssektor, og man efterspørger øget fokus på forebyggelse og tidlig indgriben. Vi kan også alle se en enorm stigning i digitale plejebesøg, hvilket kommer til at medføre en ny struktur for, hvordan sundhedssektoren skal drives.

At skabe et digitalt flow både for kroniske patienter og fra forbrugersegmentet for at øge den tidlige sygdomserkendelse og monitorere allerede syge for at skabe optimal pleje er vores virksomheds forretningsidé og det, der gennemsyrer alle vores initiativer.

VirtualLab hjælper sundhedssektorens aktører ved at tilbyde innovative, medicinteknologiske og digitale værktøjer, som kan anvendes til at skabe en effektiv, proaktiv og forebyggende sundhedsindsats.

Din besked blev sendt!