Om VirtualLab

VirtualLab AB er en nordisk distributør af digitale selvtest. Vores præventive initiativer giver tidlig sygdomserkendelse samt muliggør effektive opfølgningsmuligheder. Vores hovedområder i dag er: diabetes, onkologi, KOL/astma, fertilitet samt synet.

I Sverige er kun 3 % af den offentlige sundhedssektors budget rettet mod præventive tiltag. Det er ikke en holdbar måde at arbejde på, og det medfører et enormt spild af midler. VirtualLab blev etableret ud fra en stærk overbevisning om, at proaktivitet er meget mere effektivt og meget billigere end reaktivitet.


Til trods for at det er gængs viden, at forebyggende pleje giver bedre resultater på langt sigt, udgør det en stor udfordring for samfundet at omstille plejen. Sundhedssektorens budget har i historisk perspektiv været fuldt fokuseret på at pleje personer ved et fysisk besøg i en reaktiv tilstand.

Att arbeta med förebyggande hälsa pekas i en rad forskningsrapporter ut som en viktig del för att forma framtidens vård. Det som efterfrågas är ökat fokus på prevention och tidiga interventioner. Det ökade nyttjandet av digitala vårdbesök påskyndar utvecklingen och kommer att leda till en ny struktur för hur vård skall bedrivas.

Att skapa digitala flöden för att öka den tidiga upptäckten av sjukdom och att monitorera redan sjuka för att skapa bästa möjliga vård, är vårt bolags affärsidé och det som genomsyrar alla våra initiativ.

VirtualLab hjælper sundhedssektorens aktører ved at tilbyde innovative, medicinteknologiske og digitale værktøjer, som kan anvendes til at skabe en effektiv, proaktiv og forebyggende sundhedsindsats.

Din besked blev sendt!