Tietoa VirtualLabista

VirtualLab AB on pohjoismainen digitaalisten kotitestien toimittaja. Ennaltaehkäisevät toimenpiteemme auttavat havaitsemaan sairauden jo varhaisessa vaiheessa ja mahdollistavat tehokkaan seurannan. Pääalamme ovat: diabetes, onkologia, keuhkoahtaumatauti/astma, hedelmällisyys ja silmät.

Ruotsissa vain 3 % julkisen terveydenhuollon budjetista keskittyy ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Se ei ole kestävä tapa toimia ja johtaa valtavaan tuhlaukseen. VirtualLab perustettiin vahvassa uskossa siihen, että proaktiivisuus on paljon tehokkaampaa ja edullisempaa kuin reaktiivisuus.


Vaikka tiedetäänkin, että ennaltaehkäisevä hoito antaa pitkällä aikavälillä parempia tuloksia, sen tarjoaminen on suuri haaste yhteiskunnalle. Hoitoalan budjetti on yleensä kohdistettu täysin hoitamaan ihmisiä fyysisellä käynnillä reaktiivisessa vaiheessa.

Att arbeta med förebyggande hälsa pekas i en rad forskningsrapporter ut som en viktig del för att forma framtidens vård. Det som efterfrågas är ökat fokus på prevention och tidiga interventioner. Det ökade nyttjandet av digitala vårdbesök påskyndar utvecklingen och kommer att leda till en ny struktur för hur vård skall bedrivas.

Att skapa digitala flöden för att öka den tidiga upptäckten av sjukdom och att monitorera redan sjuka för att skapa bästa möjliga vård, är vårt bolags affärsidé och det som genomsyrar alla våra initiativ.

VirtualLab auttaa terveydenhuollon toimijoita tarjoamalla innovatiivisia lääketieteellisiä ja digitaalisia työkaluja, jotka mahdollistavat tehokkaan, proaktiivisen ja ennaltaehkäisevän hoidon.

Viesti on lähetetty!