• SpiroHome
    Personal


    Få kontroll på din
    lunghälsa hemifrån

Smart och enkel spirometer för hemmabruk

Ladda ner appen SpiroHome Personal, koppla upp spirometern till din smarttelefon via Bluetooth och utför testet. Via appen kan du få ut rapporter och statistik som kan användas för monitorering av din hälsa eller lungfunktion.

Den mest avancerade spirometern på marknaden

Vår spirometer använder sig av avancerad ultraljudsteknologi och du kan mäta parametrar för FVC - FEV1 - FEV1/FVC - PEF - FEV6 - FEF25 - FEF50 - FEF75 - FEF25-75. SpiroHome ger lika exaka mätningar som motsvarande utrustning på läkarmottagningar eller sjukhus ger. Den kan användas för både vuxna och barn (äldre än 5 år).

Få kontroll på din lunghälsa

Med vår spirometer och tillhörande användarvänliga app får du en statistisk överblick av hur väl din lungfunktion fungerar. Mätningen görs enkelt och du får detaljerade rapporter och grafer över luftflöde/volym och volym/tid. Resultaten kan du sedan enkelt dela med din läkare för att tidigt kunna upptäcka eventuell nedsättning av lungkapaciteten och dessutom slippa onödiga sjukhusbesök.

More products

1drop
Enkel blodanalys via mobilen för monitorering av kroniska åkommor tex diabetes eller inflammatorisk tarmsjukdom.
Ahead
Urintest för hund och katt uppkopplat till veterinär via en smartphone app
Binah.ai
Contactless, video-based health and wellness app
CardioSignal
Rädda livet med bara en minut per dag
Ellcie Healthy
Sensorutrustade glasögon
ExSeed
Test of sperm quality
Heat it
Den smarta behandlingen för insektsbett.
S-Patch
Smart, enkel och bärbar produkt för monitorering av EKG
IdentyME
En app - tre tester (PCR, Antigen och Antikropp)
TestCard
Home urine test

Message sent!